Nové Téma může vytvořit a založit pouze administrátor. Do komentářů nám napište Váš návrh nového tématu k diskuzi s krátkým popisem. Po odsouhlasení se nové téma zobrazí v levém menu diskuze.

Tylko administrator może utworzyć nowy temat. W komentarzach napisz sugestię dotyczącą nowego tematu do dyskusji wraz z krótkim opisem. Po zatwierdzeniu nowy temat pojawi się w lewym menu dyskusji.