Podepsaný dokument deklarace ze dne 15.10. 2020:

 

Podepsaný dokument, dohoda o vzájemné spolupráci ze dne 6.12. 2015:Organizace vyjadřují tímto ujednáním podporu dlouhodobé vzájemné spolupráci v následujících oblastech:
- Vzdělávání a trh práce,
- ochrana životního prostředí a poznávání přírody,
- rozvoj kulturního dědictví,
- rozvoj sportovních aktivit,
- trávení volného času – rozvoj kroužků,
- pomoc seniorům, podpora jejich aktivit,
- cestování, poznávání krajin a zvyků
- zapojování veřejnosti do mimoškolních a zájmových aktivit
- hledání optimální spolupráce mezi veřejnými a neziskovými organizacemi

a to především prostřednictvím:
- předávání si zkušeností a dobré praxe při realizaci aktivit ve výše uvedených oblastech
- vzájemné aktivní účasti partnerů na akcích
- vzájemného vyhodnocení společně realizovaných akcí včetně nalezení společných postupů při řešení obdobných problémů např. prostřednictvím společné žádosti o dotaci

 

- ZŠ a MŠ Zátor, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Bc. Barborou Sekaninovou.
- TJ Loučka, zastoupená předsedou Mgr. Jaromírem Chlubným.
- SK Zátor, z. S., zastoupený předsedou Ladislavem Sedlákem.
- JSDH Zátor, zastoupená starostkou Kateřinou Nálepovou.
- ČČK Zátor, zastoupená předsedkyní Libuší Gajdošovou.
- Bumblebees, zastoupená předsedou Kamilem Krmáškem.
-  Římskokatolická církem Zátor, zastoupená farářem Radimem Zielonkou.
- Klub zátorských seniorů, zastoupená předsedou RNDr. Zdeňkem Románkem.- Sdružení přátel Dębska Kuźnia, předseda správní rady - Przemysław Nijakowski
- Sdružení pro rozvoj vesnice Suchy Bór, předsedkyně správní rady - Joanna Kasprzak-Dżyberti
- Sbor dobrovolných hasičů v Dębiu, vedoucí dobrovolného hasičského sboru - Tomasz Kurc
- Sbor dobrovolných hasičů v Danieci, předseda TSO - Łukasz Glensk
- Lidový sportovní tým Unia Raszowa-Daniec, předseda správní rady - Artur Porada
- Sdružení sportu, cestovního ruchu a rekreace 1.FC Chronstau-Chrząstowice, předseda správní rady - Wojciech Król
- Sdružení „Budoucnost Chrząstowic“, předseda správní rady - Artur Cebula