Záměrem je, aby tyto stránky byly živé a sloužily nejen jako informační zdroj, ale zároveň také jako nástroj plánování a hodnocení aktivit společně s regionálními komunitami. Z důvodu ochrany proti spamům, nevhodných a nežádoucích komentářů může do diskuzního fóra vkládat a komentovat příspěvky pouze registrovaný uživatel. Registrace je vhodná pro všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit, spolupodílet a pomáhat při tvorbě programu. Vytvořený profil se stane součásti databáze kontaktů.