20. 5. 2022 – jednodenní návštěva našich seniorů, zástupců ČČK a JSDH za polskými přáteli. Výlet začal brzy ráno a první naši zastávkou byl zámek MOSZNA. A protože jsme chvíli na naše přátele čekali, mohli jsme si odpočinout u překrásného rybníku, kde se před námi producírovaly volavky, labutě a samozřejmě dotěrní rackové. V dáli kvákaly žáby a atmosféru dotvářelo ranní slunce, které se pomaloučku prodíralo z mraků. Ani jsme se nenadáli a přátelé byli s námi. K snídani nám přivezli křupavé housky se šunkou. Po náležitém přivítání jsme se vydali k zámku. Ti z nás, kteří už uvnitř byli, nebo měli potíže s chůzí, zůstali v příjemné hospůdce na kávičku, jiní šli na procházku parkem. Ve 12 hodin bylo malé představení hudební fontány v parku. Pak jsme nasedli zase do autobusu a odjeli do kláštera v Mochově, kde byl pro nás v místní restauraci připraven oběd, u kterého proběhla čilá diskuze o zážitcích, povídání o rodinách, vnoučatech, pracovních příležitostech, zájmech. Příjemný výlet byl zakončen v Glogowku k kostele, kde mají oltář „Černé madony“, která je uctívána a oslavována. V kostele probíhala výuka náboženství školou povinných dětí. Děti byly zticha a bedlivě naslouchaly. Náš průvodce nám velmi podrobně vylíčil historii města, jeho zámku i osudy tehdejšího panstva i smutnou současnost památky. Zámek je zatím uzavřen a o majetek probíhají vleklé soudní spory. Památka je opravena jen z části. Po krátkém občerstvení, rozloučení s polskými přáteli jsme se vydali na cestu domů. Všichni jsme byli plni dojmů a milých zážitků. Propojením historie a současnosti národa jej dokážeme plně pochopit a porozumět mu.


Salome Sýkorová