V úterý 19.10 2021 v ranních hodinách jsme se společně vydali do Chrzastowic. Po příjezdu nás čekalo milé přivítání a malé občerstvení a následovalo ubytování v hotelu Tenis, jak napovídá název součástí hotelu je sportovní hala s tenisovými kurty, dále je zde střelnice a nechybí bazén a atrakce pro děti. Hotel se nachází v příjemném prostředí na okraji obce obklopený lesoparkem.

Poté co jsme se občerstvili a do hotelu postupně přijížděli polští přátelé, jsme všichni nastoupili do společného autobusu a vydali se poznáváním okolí. První zastávka byla v muzeu polské písně v Opoli. Následovala prohlídka historického centra Opole, jehož dominantou je nádherná budova radnice. Opole město na řece Odře v jihozápadním Polsku asi 80 km severozápadně od Wroclawi a cca 55 km od česko-polské hranice. V blízkosti centra jsme si prohlédli Kostel svaté Trojice ze 14. století a katedrálu povýšení svatého Kříže ve které se nachází obraz Matky Boží Opolské.  V odpoledních hodinách jsme navštívily malou obec Slezský Kámen, zde se nachází sanatorium sv. Jacka obklopené překrásným parkem s kaplí a monumentální zvonicí osazenou 8 zvony. Po příjemně stráveném dni a návratu na hotel následoval společný večer, kde jsme se mohli konečně ukázat i mi a celý večer jsme našim polským přátelům roznášeli pravou čepovanou Plzeň, kterou nás na cestu vybavil provozovatel restaurace v Zátoru Zbyněk Mika, za což mu děkujeme a polští přátelé nás upozornili, že tuto tradici již musíme vždy dodržet.

Ve středu jsme se probudili do jasného dne prohřátého podzimním sluncem a vyrazili do nedaleko vzdáleného parku miniatur v Olszowej. Park je plný zmenšenin sakrálních významných sakrálních staveb z celého světa, doplněný o nádhernou flóru. Nejen miniatury, ale i záhony kvetoucích růží a různé vzácné dřeviny nás udivovali. Také děti by si zde přišli na své. Součástí areálu je také dětský park, ve kterém se nachází mimořádné množství atrakcí, jako například lanové centrum, bludiště, hlavolami, hřiště pro různé hry, kuželky atd. Určitě bych toto místo doporučil naší škole jako typ na školní výlet.

Jak všichni víme, Polská republika nemá téměř žádné hory, jen ty které jsou na hranicí s Českou a Slovenskou republikou. Jinak je celé Polsko rovina dlouhá přes tisíc kilometrů až k Baltskému moři, na níž se občas najde nějaký kopec nebo spíše kopeček.

A představte si, že na závěr našeho dvoudenního putování jsme nalezli a navštívili jeden kopec zvaný Hora svaté Anny. Je to nejvýznamnější katolické místo Horního Slezska, první kostel zde byl postaven již na sklonku 15. století a letech 1700–1709 vznikla na jižních a západních svazích hory Kalvárie – křížová cesta se 33 kaplemi. Mezi lety 1733 až 1749 proběhla výstavba nového barokního kláštera. V průběhu dalších dvou století došlo ještě k několika dalším stavebním úpravám.

Po absolvování náročného programu jsme se vrátili k hotelu, kde následovalo rozloučení s občerstvením na cestu. Rozloučili jsme se s hostiteli, nemohu také opomenout, že během naší návštěvy se k nám několikrát připojil i na vzdory svému pracovnímu vytížení pan starosta Florian Ciecior, čehož si nesmírně vážíme. Cestou zpět jsme vstřebávali dojmy z výletu a přemýšleli jak to našim přátelům vrátíme a pomalu začali uvažovat jaký program připravíme.