Zvyky a tradice provází člověka již po staletí. Sloužili ke stmelování rodin i národů. Přináší pocit radosti a určité pravidelnosti v ročním cyklu. Některé se postupem času vyvíjí, některé jsou v čase zapomenuty.  Advent a Vánoce jsou křesťanskou tradicí, které připomínají narození Ježíše Krista.  Virtuálním setkáním a prostřednictvím video výzvy, jsme se rozhodli dětem přiblížit průběh vánočních svátků. Podívat se tak na oslavu Vánoc z pohledu Českých a Polských děti. Chtěli jsme nají tradice a zvyky, které slavíme stejně, které nás spojují a poukázat také i na kulturní rozdíly obou zemí. 

Vánoční dotazník má svůj význam v podobě česko-polského sdružování se. Jeho smyslem je propojit české děti s dětmi polskými, vybudovat v nich pocit sounáležitosti a potenciálně navázat užší přátelský vztah. Tímto Dotazníkem jsme u dětí zjišťovali, jaké Vánoční tradice a zvyky doma s rodiči dělají a které naopak neznají. Výsledkem pak bude vznik video návodu konkrétního zvyku, který  si děti chtějí vyzkoušet a který chtějí poslat dětem do Polska. Dále se chceme dozvědět, jaké cukroví mají děti nejraději a které by si pak chtěli společně u péct.  

 
Vánoční dotazník - CZ

Vánoční dotazník - PL

Vyhodnocení dotazníků:
Průzkumu se na polské straně zúčastnilo 68 studentů z 1. – 8. ročníku základní školy. V česku se do dotazníku zapojilo 18 dětí z první třidy. Řádek CZ zobrazuje nejčastější odpověď dětí v České republiky, řádek PL zobrazuje nejčastější odpověď v Polsku. V řádku CZ/PL je zobrazený výsledek, který vznikl součtem českých a ploských odpovědí. Tento výsledek je nejčastější přeshraniční odpovědí u dotazovaných dětí. Konkrétní data obou dotazníků jsou k nahlédnutí pod výše uvedenými odkazy.

 

Na základě výsledku a vyhodnocení dotazníku jsme zjistili, že většina dotazovaných děti má z Vánočního cukroví nejraději perníčky. Polská strana pošle českým dětem video a recept na pečení jejich Vánočních perníčku. České děti si jej mohou vyzkoušet a natočit své video, jak se jim podle receptu podařilo upéct Polské perníčky.

České děti si z vánočních zvyků vybrali zvyk "věštba z hrníčku" a "rozkrojení jablíčka". Tyto zvyky natočí jako video výzvu pro Polské děti, aby si jej mohli také vyzkoušet a natočit video, jak se jim České zvyky podařili. 

 

1. Kolik druhů cukroví máte?                                      

CZ      14 x  a) 0-5 ks
PL    34 x  b) 6-10 ks
CZ/PL  42 x  a) 0-5 ks
 
2. Jaký druh cukroví máte nejraději?
CZ 12 x  a) Perníčky
PL 44 x  a) Perníčky
CZ/PL  56 x  a) Perníčky

 

3. Jakou polévku máte k Štědrovečerní večeři?
CZ   7 x  a) Rybí
PL 27 x  d) Sváteční houbovka
CZ/PL  28 x  d) Sváteční houbovka
 
 
 4. Zapalujete svíčky na adventním věnci?
CZ 18 x  a) Ano
PL 56 x  a) Ano
CZ/PL  74 x  a) Ano

 
5. Zpíváte si v předvánočním čase koledy?
CZ 11x   a) Ano
PL 65 x  a) Ano
CZ/PL  76 x  a) Ano

 
6. Kdy zdobíte Vánoční stromeček?
CZ   7 x  b) Ráno na Štědrý den
PL 29 x  c) Na začátku prosince
CZ/PL  29 x  a) Na začátku prosince

 

7. Máte Vánoční stromeček?
CZ 12 x  a) Živý strom
PL 40 x  a) Živý strom
CZ/PL  52 x  a) Živý strom

 

8. Které vánoční zvyky dodržujete a které znáte?
CZ 12 x  a) Kapří šupina pod talíř
PL 68 x  a) Kapří šupina pod talíř
CZ/PL  80 x  a) Kapří šupina pod talíř