Projekt Radost a aktivní občané ve spolupráci s Obci Zátor uspořádali v rámci Obecního plesu společenský večer.  Naším cílem bylo vytvořit společný prostor pro vzájemnou komunikaci mezi česko-polskými organizacemi.  Máme za to, že je potřeba se neformálně potkávat, sdružovat se a propojovat své kontakty. Kouzlilo se, čarovalo, ale především se tancovalo. Všichni návštěvníci se dobře bavili. Děkujeme všem za návštěvu a opravdu kouzelnou atmosféru.