V rámci projektu “Radost” se realizovaly dva pětidenní zážitkové kurzy v Polsku. Program obou dvou akcí byl shodný a obě skupiny dětí si mohly vyzkoušet výuku na kajaku, airsoft, tenis a horolezeckou stěnu. Všichni byli společně ubytovaní v krásném hotelu Tenis.

První den se děti postupně seznamovaly při společenských hrách. Odpoledne se vyrazilo do města Opole na poznávací procházku. V dalších dnech si žáci mohli vyzkoušet své schopnosti na trampolíně a lezecké stěně. Večer sedávaly děti u ohně při opékání špekáčků. Připravený byl i kvalitní program na nově vybudovaném sportovním hřišti. Sportovní hry a přetahování lanem děti bavilo. V rámci ubytování na hotelu bylo k dispozici večerní koupání v bazénu a bowling. Pětidenní setkání bylo zakončeno v příjemném prostředí v krajinném parku hory sv. Anny.