V úterý 21. června jsme byli pozvání na oficiální otevření multifunkční hřiště "Radost", které se v rámci našeho projektu podařilo vystavět u základní školy v Danieci. Hřiště slouží jako prostor pro naše setkávání. Velká část našich společných akcí se na tomto hřišti odehrávala. Původní barevný povrh hřiště byl červený, ale po úspěšné reklamaci sportovního povrchu bylo hřiště opraveno na barvu modrou.


Slavnostní akt otevření hřiště bylo naplánovano na 13:00 hodin. Po úvodním slovu ředitelky školy paní Jolanty Jokiel následoval krásný hudební program, který si pro nás připravili žáci školy. Dále následovalo taneční vystoupení, polonéza žáků osmých a devátých tříd. Po vřelých proslovech obou starostů následovalo již dlouho očekáváné rozvázání stuhy, kterým se stalo hřiště Radost oficiálně otevřeným.

 

Program byl zakončený společným obědem. Tento závěrečný okamžik byl pro nás příjemným zakončením tří leté česko-polské spolupráce v rámci projektu RADOST.