Ve dnech 13. 1. 2020 – 24. 1. 2020 proběhly v Karlové Studánce dva týdenní lyžařské výcviky, který byl v rámci projektu EU zaměřené na mezinárodní spolupráci mezi českými a polskými základními školami. Z české strany se zúčastnilo 34 dětí (7.A a 7.B. třída) a z polské strany 30 dětí (5. a 6. třída).

První den jsme se ubytovali na Chatě u Lesa. Po rozdělení do jednotlivých pokojů jsme si vyzvedli zapůjčené vybavení. Na výběr byly jak lyže, tak i snowboard. Za pomocí instruktorů se nám jej podařilo seřídit. Odpoledne jsme už strávili na sjezdovce Pradědova aréna. Náročnost sjezdovky je modrá o délce 600 metrů s převýšením 110 metrů. Žáci se na základě svých zkušeností a dovedností přiřadili do jednotlivých družstev. Seznámili se s bezpečnosti na svahu, pravidly jízdy na vleku a manipulací s lyžemi. Snowboardisté se učili sesouvání a jízdu po spádnici s upnutou přední nohou. První den jsme zakončili společnou večeří a procházkou po Karlové Studánce.

Program jednotlivých dní byl vesměs stále stejný. Každé ráno začalo budíčkem s hudbou. Pro velký zájem dětí jsme jej každý druhý den zpříjemnili i sněhem. Po snídani jsme se přemístili na svah. Rozcvička, příprava na lyžování a lyžování. Základy výuky byly stejné, aktivity a náročnost se postupem kurzu stupňovaly. Opakovali jsme si bezpečnost na svahu, procvičovali jízdu v pluhu, učili se základy pádů a zastavení. Do výcviku jsme pro děti zařadili i večerní lyžování. Před nočním klidem jsme si program zpestřili společenskými hrami. Velký úspěch měla hra pro zasmání. Ve skupinách si české děti měli vyhledat polský vtip a prezentovat jej v polském jazyce a naopak polské děti prezentovali čechům český. V rámci lyžařského pobytu nám byl umožněn vstup do bazénového komplexu a tělocvičny.  

Lyžařský kurz byl úžasným zážitkem pro všechny zúčastněné. Vše probíhalo ve více než přátelské atmosféře a nenastaly žádné zásadní komplikace. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli ať už na zajišťování kurzu, organizaci, nebo výuce jež přispěly k tomuto nádhernému prožitku a jeho hladkému průběhu!!!