V roce 2019 začala obec Zátor realizovat projekt "Radost z rozvoje spolupráce na česko-polském pomezí" s polskou gminou Chrząstowice. Asi málokdo mohl očekávat, že za těch několik měsíců strávených realizací společného projektu, se stane pro obec Zátor gmina Chrząstowice opravdovým partnerem s velkým "P" a projekt radost přineste opravdovou radost i v době koronavirové ztížené navíc ještě vodovodní havárií v budově ZŠ Zátor. Velké dík proto patří představitelům gminy Chrząstowice spolu s vedením jejich základní školy za dary, které byly dne 19.8.2020 předány k užívání Základní škole Zátor. Polský partner daroval dvě zcela nové interaktivní tabule s projektory a dalším příslušenstvím, čímž pomohl při řešení následků havárie v budově ZŠ. Tyto dary byly předány starostou gminy Chrząstowice panem Florianem Cieciorem a ředitelkou ZŠ Daniec paní Jolantou Jokiel do rukou starostky obce Zátor a ředitelky ZŠ a MŠ Zátor. Všem představitelům polského partnera ještě jednou velmi děkujeme. Jejich vlastní iniciativa pomoci je odměnou za realizaci společného projektu.

 

 

Naši milí,
nejprve bych Vám všem chtěla popřát krásný adventní čas plný lásky, pohody a štěstí, ať vám nechybí dobrá nálada a hlavně zdraví.

Po všech peripetiích, které nás potkali na jaře (zavření škol v důsledku corony a rozsáhlé vodní havárie) a na podzim, jsme konečně mohli zasednout do kompletně vybavených a opravených tříd. Díky Vaší sounáležitosti jsme mohli dát celou školu do nového kabátku, nakoupit znovu zničené lavice, židle, nábytek, počítače, interaktivní tabule, ale i pomůcky, knížky, učebnice.

Někteří z Vás osobně přišli, přiložili svou ruku k dílu a pomohli nám zbavit se tun promočených a zničených věcí. Někteří nám pomohli seškrábat mokré omítky a vymalovat a určitě si na svých vlasech a oblečení přinesli část omítek nebo barvy domů.

Nedá se vyjádřit slovy, jak moc jste nám pomohli a jak jsme za tuto pomoc rádi. Moc Vám všem velmi děkuji, že nejste lhostejní k neštěstí druhého a máte tak velké srdce, že se tam vejde i naše škola. Vím, že tato doba je velmi těžká pro všechny z nás a o to víc si vážím Vaší pomoci a Vašich štědrých darů, které jste si v mnohých případech ukrojili z rodinných rozpočtů. Na účet veřejné sbírky nám přišlo neuvěřitelných 121.575 Kč a na darech jsme obdrželi dalších 125.000 Kč.

Nemohu jmenovat a vypisovat všechny jednotlivé dárce, kteří přispěli na účet veřejné sbírky, protože jich bylo opravdu hodně. Věřte, že za každou jednotlivou částku Vám z celého srdce děkuji. Za další peněžní dary děkuji firmám UNEKO spol.s.r.o., ZALESS s.r.o., Obci Čaková, Obci Brantice, Bushman panoramic s.r.o., Červenému Kříži Zátor, a velký dík patří samozřejmě Obci Zátor za veškerou jejich pomoc a podporu.

Stejně tak nemohu vyjmenovat všechny pomocníky, kteří nám přišli pomoci přímo do centra dění a přiložili svou ruku k dílu. Za všechny alespoň poděkování rodičům žáků, našim rodinným příslušníkům a zástupům dobrovolných hasičů. Ještě jednou Vám všem posíláme velký dík od všech našich žáků a zaměstnanců školy.

Za kolektiv zaměstnanců Mgr. Stašková Věra