Ondřejkový bál se konal dne 27. 11. v obci Daniec v místním kulturním sále. Za českou stranu přijalo pozvání celkem dvacet osob, tedy deset párů. Ubytovaní jsme byli v nám již dobře známém hotelu Tenis. Program bálu byl velkolepý. Hudba k tanci hrála po celou dobu akce. Stoly málem praskaly pod tíhou občerstvení, které bylo skvělé a o mnoha chodech. Hudba hrála a lidé tancovali. V přestávce mezi tanci jsme opět byli zváni ke stolu k občerstvení. Bál byl skvělou příležitostí k budování a k dalšímu prohlubování našich česko-polských přátelství.