Všechny události / Aktualní

 

5. Setkání Projektového Týmu

Obec Zátor
Datum:: 19.8.2020 09:30 - 14:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 19.8.2020 

 

účastníci:

 

 • Ing.Salome Sýkorová - starostka obce
 • Mgr. Věra Stašková - zástupce ředitele školy, odborný garant projektu
 • Bc. Mgr. Barbora Sekaninová – ředitelka ZŠ a MŠ Zátor, koordinátor projektu – odborný garant projektu
 • Ing. Pavel Antony - vedoucí manager projektu
 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit

_____________________________________________________________________

 • Jolanta Jokiel – manažer projektu
 • Florian Ciecior – starosta gminy Chrzastowice
 • Elzbieta Kaliszan – koordinátor projektu

 

zápis:

 

 • V měsíci dubnu byla Základní škola Zátor vytopena po havárii vodovodního potrubí a polský partner ukázal svou solidaritu a věnoval škole 2 interaktivní tabule i s potřebnými software aj. V tento den proběhlo oficiální předání těchto předmětů a zároveň schůzka projektového týmu. 
 • Na této schůzce se především řešili vládní opatření k situaci spojenou s COVID 19 a také zda bude možno ve spolupráci se školami realizovat přeshraniční akce.
 • Shodli jsme se na realizaci „vzdálených“ aktivitách, budeme realizovat akce různého druhu ve stejný den se stejnými pravidly a poté budeme porovnávat výsledky. 
  • Zátorský kros – běžecká akce pro první stupeň, 
  • Krosboj – sportovní akce pro druhý stupeň,
  • Fotosoutěž – pro širokou veřejnost u nás v obci Zátor především pro děti školy

 

Český koordinátor aktivit sepíše propozice k těmto akcím, schválí s projektovým garantem a pošle polskému partnerovi. 

 • Jak polská, tak česká strana vykazuje činnost a ví, jakým způsobem dále pokračovat. Předali jsme si zkušenosti, jak spolupracovat se složkami a dalšími subjekty.
 • Pavel A. opět zdůraznil, že budeme projekt prodlužovat o půl roku tj. do konce června 2022, s tím že se nyní musí z administrovat stále otevřená žádost o změnu, kterou podávala polská strana. Nyní se však manažeři domluvili, že přednostně teď podá hlavní partner projektu žádost o změnu týkající se změny rozpočtu a zároveň této změny, která se týká prodloužení. 
 • Představitelé škol zdůraznili, že nevědí zda bude možno se scházet. Nyní je situace taková, že se všichni obávají a rodiče nebudou chtít své potomky vystavit hrozící nákaze. Tudíž předpokládáme, že žádné fyzické akce v nynější době realizovat nebudeme. Každý partner bude o projektu informovat své žactvo a projekt tak bude nyní fungovat na každé straně zvlášť a občas se budeme scházet formou virtuálních schůzek ve třídách. Nyní musíme zajistit technické prostředky a zkonzultovat vše s třídními učiteli. 
 • Jiřina M. – sdělila, že od září již obec Zátor chce realizovat kulturní akce pro veřejnost, ale nebudeme nyní spoléhat na přeshraniční spolupráci a budeme tak vše financovat z rozpočtu obce.

V Zátoru dne 23.8.2020 Mgr. Jiřina Míčková

 

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX