Všechny události / Aktualní

 

4. Setkání Projektového Týmu

Obec Zátor
Datum:: 5.3.2020 13:00

Dne 5.3. 2020 se od 13:00 uskuteční v obci Zátor setkání projektového týmu Radost. Hlavním tématem bude harmonogram plánovaných akcí pro rok 2020 a vize pro rok 2021. Zároveň na toto setkání bude navazovat setkání místních složek a občanů obce. Výsledkem jednání bude podpis Deklarace složek. Po těchto oficiálních zasedáních nám společnou diskuzi zpříjemní hudebním vystoupením sólová zpěvačka a pedagog hudební výchovy Marie Veliká, kterou na klávesy doprovodí italský pianista a zároveň pedagog hry na klavír Lucco Gualco.

Program Zasedání projektového týmu:

1) Tvorba česko-polského harmonogramu akcí s přesnými termíny jednotlivých akcí v rámci klíčových aktivit č. 4 a 6 na rok 2020.
2) Vytvoření návrhu na propagační materiál projektu Radost - brožura.
3) Diskuse nad připomínkami řídícího orgánu, předání administrativního plánu k jednotlivým akcím (dokládání listin s důrazem na harmonogram a program akcí, hodnocení, výstup, propagace, aj.)
4) Diskuze a připomínky k Žádosti o změnu (zejména změna položek rozpočtu).
5) Webové prostředí
6) Diskuze

 

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 5.3.2020 v OÚ Zátor

 

 účastníci:

 

 • Ing.Salome Sýkorová - starostka obce
 • Mgr. Věra Stašková - zástupce ředitele školy, odborný garant projektu
 • Ing. Pavel Antony - vedoucí manager projektu
 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
 • Petr Náhlý - ICT odborník

_____________________________________________________________________

 • Daria Pawlak - místostarostka obce
 • Elzbieta Kaliszan -vedoucí odboru vzdělávání, kultury, sportu a propagace
 • Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
 • Mateusz Huk - projektový manager ČASOVÝ HARMONOGRAM SETKÁNÍ:

 

12:45 Příjezd polské delegace

13:00 Oběd projektového týmu v jídelně ZŠ Zátor

14:00 Zasedání projektového týmu v sále OÚ

16:00 Přestávka

16:30 Zasedání místních složek/občanů v sále OÚ společně s polským projektovým týmem

18:30 Přestávka na občerstvení

19:00 Koncert Marie veliké a Lucca Gualca v sále OÚ

Program Zasedání projektového týmu:

0)Fotodokumentace z akcí uskutečněných (KA4, KA6)

1)Tvorba česko-polského harmonogramu akcí s přesnými termíny v rámci KA4 a KA6

2)Deklarace

3)Návrh propagačního materiálu

4) Připomínky řídícího orgánu

5) Dokladování

6) Žádost o změnu

7) Webové prostředí

8) Diskuze

 

zápis:

 

 • Na základě první kontroly řídícího orgánu byly všem připomenuty náležitosti dokladování a přesná ukázka všech dokládaných dokumentů, aby byla zachována stejná podoba – Jiřina M. – zašle tyto dokumenty v editovatelné podobě polské straně.
 • Zároveň jsme se domluvili, že si budeme dávat vědět podrobné informace o každé akci min. 4 týdny před samotnou realizací.
 • Projednali jsme návrhy plánovaných nejbližších akcí, na místě byl vytvořen dokument, kam byly vepsány všechny návrhy akcí (KA4, KA6) na tento rok. Tento dokument bude přílohou zápisu.
 • Následně byly veškeré akce projednány blíže (termín, program, harmonogram, věková kategorie, zapojená organizace, aj.).

 

 

 • ČR v roce 2020 plánuje:

 

Jednodenní

29.5.2020 DEN DĚTÍ – KA4

 • Žáci 2. stupně – 6-9.ročník
 • 17 polských dětí
 • Čas. harmonogram 7:30-13:00 (PL 8:30)
 • Stanoviště se sportovními, tvořivými, badatelskými i znalostními úkoly 
 • CZ tým – zajistit stravu, doprovodný program, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: Čmeláci, TJ Loučka, Úřad, ČČK
 • PL - zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie

 

12.6.2020 ATLETICKÉ ZÁVODY – KA4

 • Žáci 1. stupně – 1-5.ročník (2008-2013)
 • 17 polských dětí (2 holky, 2 kluci z každého třídy)
 • Čas. harmonogram 8:45-13:00 (PL 8:30)
 • Atletické disciplíny – běh, hod, skok
 • CZ tým – zajistit stravu, doprovodný program, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: Čmeláci, TJ Loučka, Úřad, ČČK, jiné školy v MRK Krnovsko
 • PL - zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie
 • Je možné, že ve stejném termínu bude probíhat i fotbalový turnaj v PL, neměl by být problém zorganizovat obě tyto akce, protože by z CZ na fotbalový turnaj jela jiná skupina tj. SK Zátor - žáci

 

4.9.2020 ZÁTORSKÝ KROS – KA4

 • Žáci 1. stupně – 4-5.ročník (2008-2010)
 • 19 polských dětí 
 • Čas. harmonogram 9:00-11:00 (PL 8:45), 12:30-14:00
 • Běžecký závod, poté Laser game
 • CZ tým – zajistit stravu, doprovodný program, vstup do laser game, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: Čmeláci, TJ Loučka, Úřad, ČČK
 • PL - zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie + dopravu na Laser game i pro českou skupinu

 

28.6.2020 – ZÁTORSKÉ LÉTO  – KA6

 • Oslava obce 750 let založení obce
 • Běžecký závod pro děti i dospělé
 • Doprovodné aktivity (hudební doprovod, kolotoče, atrakce pro děti, stánky,…)
 • CZ tým – zajistit stravu, doprovodný program, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: Čmeláci – kavárna u kyselky, farnost – zmrzlina na faře, TJ Loučka – sportovní soutěž, Úřad - organizace, ČČK – stánek s ukázkou první pomoci, první pomoc v případě potíží
 • PL - zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie 

 

Dvoudenní

 1. – 27.6.2020 – UNECO CUP– KA4
 • Návštěva např. muzea, zoo, aj.
 • Vzdělávací přednáška
 • Doprovodné aktivity pro děti (vzdělávací hry, tvoření, večerní opékání, aj.)
 • CZ tým – ubytování, zajistit stravu, doprovodný program, prostor na doprovodné aktivity, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: SK Zátor -  ve spolupráci bude tvořen program a také si vezmou za své organizaci celého turnaje, Čmeláci Zátor – je možné vytvořit doprovodné aktivity ve spolupráci s touto složkou (tvoření, astronomie, opékání, aj.)
 • PL tým – zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie 

 

PL v roce 2020 plánuje:

Jednodenní

25.3.2020 – ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK– KA6

 Tato aktivita měla být původně pro děti (KA4) jelikož má česká škola nařízenou karanténu a nesmí nikam 14 dní po ukončení jarních prázdnin vycestovat byla tato aktivita přetvořena pro dospělé. Na tuto akci mělo také navázat slavnostní otevření hřiště, akce se musí přesunout na květen, vytvoří se tak i sportovní akce s disciplínami pro děti.

 • Dospělí 
 • Min. 5 osob
 • Čas. harmonogram 10:00-14:00
 • PL- zajistí stravu, a potřebný materiál na výrobu vajíček 
 • Možná zapojená složka: ČČK, ZKS, Družina – vychovatelé
 • Na dnešním setkání složek/občanů bude tato aktivita nabídnuta složkám také bude seznámena veřejnost
 • Nejpozději do 16.3. dáme vědět polské straně, zda se této akce zúčastníme
 • CZ tým zajistí dopravu pro případný počet 10 a více lidí, jinak by se doprava řešila osobními automobily

 

26.4.2020 – CYKLISTICKÉ ZÁVODY– KA4 i KA6

 • Žáci 4-6 třída, 6-8 třída, dospělí
 • Děti 4,5,6, let s rodičem – zkusit dát na veřejnost, zda budou mít zájem zúčastnit se této disciplíny. Nebylo by to nijak nebezpečné jen jízda na odrážedle cca100-200m. 
 • Počet dětí až 15 dětí s kolem a helmou!!!
 • Čas. harmonogram 8:30 – 16:00
 • PL tým – zajistit stravu, doprovodný program, doprovodné aktivity, ceny pro vítěze 
 • CZ tým – v případě zájmu školy, a většího počtu veřejnosti zajistit autobus s návěsem
 • Možná zapojená složka: TJ Loučka, Veřejnost
 • Zkusit dát na veřejnost, rodiče s dětmi!

 

5/2020 – OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ – KA4

 • DĚTI + Dospělí - úřad
 • 20 dětí, 6 třída, + fanoušci, 5 osob úřad – tyto skupiny by jely nezávazně na sobě 
 • Čas. Harmonogram 10:00 - 15:00
 • PL tým – zajistit stravu, doprovodný program, doprovodné aktivity, ceny pro vítěze, musí upřesnit termín!
 • CZ tým - zajistit dopravu dětem vhodné věk kategorie a také pro účastníky z úřadu
 • Možná zapojená složka – TJ Loučka, OÚ

 

(7.,8.,9.) 7/2020 Vojsko/Dinopark

 • Výlet dětí na již známou velkou kulturní akci v PL, která má vojenský podtext. Tato tématika by se mohla líbit našemu SK Zátor, kteří v době mají zrovna příměstský tábor (soustředění), mohli by tak využít již navázané spolupráce a známosti z předchozích turnajů a společně strávit čas. 

 

12/2020 Vánoční tradice

 • Prozatím blíže nespecifikováno

 

10/2020 – SOUTĚŽ NORDIC WALKING – KA6

 • Dospělí, veřejnost
 • Více informací předá polský tým později
 • Tato akce je jednou z největších v CH., je zde pozván i tvůrce celé myšlenky Nordic walkingu

 

5/2020 – Setkání seniorů– KA6

 • Senioři cca 15 osob
 • Více informací předá polský tým později. Tato aktivita bude spíše myšlena jako animační program v rámci KA5

Dvoudenní 

6/2020 Turnaj fotbalový

 • Tento turnaj je dvoudenní a jsou na něj přizvány i jiné zahraniční týmy
 • PL tým – ubytování, zajistit stravu, doprovodný program, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: SK Zátor -  ve spolupráci bude vybrána skupina děti vhodné věkové kategorie. Bude předjednáno, kdo s dětmi pojede jako dozor
 • CZ tým – zajistit dopravu dětem, pojištění

 

10/2020 Turnaj sportovní

 • Tento turnaj by byl orientován do různých sportovních odvětví. Žáci budou zkoušet pokaždé něco jiného. Také bude zajištěn doprovodný program nesportovního charakteru na odreagování a stmelení kolektivu. 
 • PL tým – ubytování, zajistit stravu, doprovodný program, ceny pro vítěze 
 • Možná zapojená organizace: ZŠ, TJ Loučka, Dobrovolní hasiči Zátor -  ve spolupráci bude vybrána skupina děti vhodné věkové kategorie. Bude předjednáno, kdo s dětmi pojede jako dozor
 • CZ tým – zajistit dopravu dětem, pojištění

Pětidenní

7-11.9.2020 Požehnání léta

14-18.9.2020 Požehnání léta

 • Byl by to pětidenní kurz na vodě. Vodácký kurz se všemi náležitostmi, která má mít 
 • ZŠ musí zajistit vhodný a kvalifikovaný dozor, musí si také upřesnit počty dospělých na počet dětí. Bylo také řečeno, že by mohli jet 6A a 6B, které by to měli v rámci adaptačního kurzu. 
 • Musí být předány bližší podrobnosti k materiálnímu zabezpečení žáků a celkové organizaci tohoto kurzu.

 

 • Debata dále pokračovala k propagačním materiálům, které chce česká strana pořídit. Byla domluvena spolupráce v překladu a také v poskytnutí textu na list, který by obsahoval znění o projektu, o obci a aktivních složkách v obci. Dalším propagačním materiálem by byla fotokniha z lyžařských kurzů. Také se debatovalo o možnosti v příštím roce vytvořit KA4 Výtvarná soutěž a z výtvorů česko-polských dětí by poté byl vytvořen stolní kalendář s těmito pracemi a zároveň s kalendářem akcí tohoto projektu.
 • Manager projektu poté hovořil o plánovaném podání Žádosti o změnu a společně jsme diskutovali nad dotčenými položkami rozpočtu a také nad správností znění žádosti. Polský manager také vysvětloval, že jejich překlad určité věci chápe trochu jinak než je tomu v českém jazyce. Z této debaty vzešlo několik dotazů na řídící orgán, které má p. Antony za úkol zjisti a seznámit s tím celý projektový tým. 
 • Webové prostředí
  Kontrola webových stránek na základě projektové žádosti. Následovala volná diskuze na téma, jak oživit aktivitu v diskuzním fóru. Dojde k u právě přístupu veřejnosti do diskuzního fóra. Nově bude přístup a přihlášení bez registrace. Návštěvník se nemusí přihlásit. K udělení komentáře mu bude stačit uvést pouze jméno a příjmení. Petr Náhlý vznesl návrh na vytvoření workshopu pro veřejnost. Ten by měl sloužit k vysvětlení a zaučení veřejnosti a projektových partnerů k používání diskusního fóra. Na základě návrhu akcí v rámci KA4 a KA6 dojde v záložce “plánování” k aktualizaci a vytvoření nových záložek k plánování konkrétních navrhovaných akcí. (např. Zátorský kros). Příprava a plánování konkrétní akce se zodpovědnou osobou partnera projektu. U každé akce je popis, diskuze, kalendář, příloha. Aktualizace se musí zapracovat jak v české, tak i v polské části webových stránek. 

 

Další setkání Projektového týmu proběhne v rámci KA4 Sportovní den a slavnostní otevření hřiště v květnu v PL. 

V Zátoru dne 5.3. 2020 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

Seznam termínů


 • 5.3.2020 13:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX