Všechny události / Aktualní

 

Videokonference 14.5.2021

Obec Zátor
Datum:: 14.5.2021 09:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 14.5.2021 – videokonference
účastníci:
- Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
- Petr Náhlý – Manažer, ICT odborník
_____________________________________________________________________

-  Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
-  Mateusz Huk - projektový manager
- Renata Soworka – specialista na propagaci a informatiku

Program Videokonference projektového týmu:
1. Probíhající a plánované akce
2. Diskuze
zápis:

1. Probíhající akce
Hlavním tématem tohoto setkání byla diskuze nad právě probíhajícími akcemi a nad akcemi plánovanými. Vzhledem k uvolňujícím opatřením v ČR. V ČR i v PL se od pondělí
následujícího týdne májí vracet žáci do škol. Výuka ve ZŠ Zátor bude zaměřena na vzájemnou komunikaci mezi žáky a stmelování týmu. Jiřina M. probrala všechny termíny aktivit a jak dále postupovat.

Malování traktoru MŠ - KA4 - probíhá
- Zátor má již akci zrealizovanou a bude shromažďovat práce k dalšímu hodnocení
- Daniec zašle co nejdříve práce žáků k hodnocení a vybrání jedné práce ke zveřejnění v propagačním prospektu projektu

Talentmanie - KA4 - probíhá
- CZ má videa nashromažďovány.

- PL požádal o prodloužení termínu zaslání, do pátku 21.5. zašle co nejvíce videí od svých žáků k dalšímu hodnocení Participativní rozpočet - KA4 - zahájeno
- PL projektový tým se obává, že nezajistí, to aby byla aktivita v termínu do konce školního roku zrealizována.
- CZ tuto aktivitu bude v příštím týdnu prezentovat pedagogům ZŠ Zátor a společně

začneme tuto akci realizovat.
- Rozhodli jsme se tuto aktivitu rozdělit na 2 fáze.
 I. Fáze (do konce 6/2021) – napsání projektové žádosti a odevzdání k hodnocení
 II. Fáze (do konce 11/2021) – realizace 2 nejlepších projektů – CZ/PL

- PL si musí ještě zajisti peníze na realizaci
- CZ projektový tým již zaslal propozice k této akci k překladu – do pondělí 17.5. bude i
PL překlad

- I přes množství práce pedagogů na konci školního roku se projektové týmy pokusí s dětmi zrealizovat alespoň první fázi – vymyšlení a napsání projektové žádosti.
Fyzická realizace nejlepšího projektu na CZ/PL straně by proběhla až začátkem příštího školního roku 9.,10.2021.

Den dětí – KA4 - 3.-6.6.
- CZ projektový tým plánuje vytvořit dětský den – informuje se zda je možné, aby PL
děti mohli fyzicky přijet
- PL projektový tým se obává, že jim výjezd nedovolí kurátor
- Variantou je vytvořit dětský virtuální den – spojili by se dvě třídy pomocí
interaktivních tabulí – CZ zjistí možnosti ve škole / také zjistí zda je možné,, aby
vycestovali české děti do PL

Uneko cup - KA4 - 25.- 26.6.
- SK Zátor plánuje uspořádat fotbalový turnaj a chtěli by zajisti i účast PL partnera
- Zralizovali bychom KA4 – dvoudenní – s přidanými aktivitami
- PL projektový tým musí zjistit zda bude v tento termín vycestovat a bude možné tuto
aktivitu zrealizovat¨
- Věková kategorie, pro kterou je turnaj určen:
Přípravka - roč. 2012 a mladší
Žáci – roč. 2007 a mladší

Zátorské léto – KA6 – 27.6.
- Akce pro veřejnost
- Sportovní a dovednostní stanoviště pro děti
- Kulturní vyžití pro veřejnost
- Prohlídka obce
- Občerstvení, aj.

- PL partnere zjistí zájem veřejnosti a možnosti přicestování

Hasičská soutěž 28.8.
- Akce pro děti i dospělé
- Mohou soutěžit v hasičské soutěži – dopoledne děti do 15 let, odpoledne dospělí.
- PL zjistí zájem a zda budou moci vycestovat

Předávání pedagogických zkušeností
- Jiřina M. zajistí kontakty českých pedagogů, kteří by se spojili s těmi polskými.

2. Diskuze

V Zátoru dne 14.5.2021 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

 

Seznam termínů


  • 14.5.2021 09:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX