Všechny události / Aktualní

 

Videokonference 12.02. 2021

Obec Zátor
Datum:: 12.2.2021 09:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 12.2.2021 – videokonference

 

účastníci:

 

 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
 • Petr Náhlý – Manažer, ICT odborník

_____________________________________________________________________

 • Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
 • Mateusz Huk - projektový manager
 • Renata Soworka – specialista na propagaci a informatiku

 

Program Videokonference projektového týmu:

 1. Propagační materiál „vědomostní brožura pro děti“ – spolupráce na ní a případné vytvoření tohoto materiálu i pro polskou stranu v rámci jejich rozpočtu
 2. Rozbor jednotlivých akcí CZ i PL pro tvorbu propozic 
 3. Diskuze

 

zápis:

 

 1. Propagační materiál „vědomostní brožura pro děti“ – spolupráce na ní a případné vytvoření tohoto materiálu i pro polskou stranu v rámci jejich rozpočtu

 

CZ projektový tým na základě schůzky s designerem představil PL projektovému týmu plány na tvorbu vědomostní brožury. CZ projektový tým navrhl, že by bylo možné totožný prospekt vytvořit pro českou i polskou stranu v rámci stejné položky rozpočtu. PL nyní bude žádost o změnu rozpočtu, budou s tímto plánem počítat a nyní si plánované finance na tuto položku nechají zapracovat. Nyní je tedy předpoklad, že CZ pořídí 200 ks a PL také 200 ks těchto brožur. Produkt bude česko-polský, zároveň bude každý partner mít totožný počet stran. K výrobě je potřeba vybrat témata, kterým se bude brožura zabírat, dodat fotografie, které se budou překreslovat atd. Za polskou stranu se bude daným tématem zabývat Jolanta J. a Renata S.

Jiřina M. zjistí celkovou cenu za tisk a grafické zpracování 400 kusů brožurek. Zároveň český partner zajistí osobu, se kterou bude konzultovat dětské prvky a jejich napojení na grafiku. 

Český partner navrhuje vyhlásit výtvarnou soutěž pro děti v MŠ (ty jsou na obou stranách otevřeny) na téma zemědělské stroje. Vítězný obrázek by se tak poté mohl objevit v této brožuře. 

 

 1. Rozbor jednotlivých akcí CZ i PL pro tvorbu propozic 

 

CZ projektový tým upřesnil akci „Participativní rozpočet ZŠ“. Konzultovalo se nad jednotlivými podmínkami, které budou pro tvorbu propozic a samotnou realizaci potřebné. 

 • Věková struktura – 4 st. a výše  - věk 10+  – nejspíš bude zapotřebí zainteresovat učitele, kteří budou žáky vést a pomáhat jim. 
 • Skupina – zúčastněná skupina by měla být složena ze 4-6 žáků. Návaznost na položku „odměny pro účastníky“
 • Oblasti
  • Ekologie – odpadové hospodářství, veřejná zeleň
  • Cizí jazyky – odstranění jazyk. Bariér  - pořízení pomůcek
  • Propagace školy – sociální sítě, venkovní prvky, nástěnky, aj.
  • Kultura – vzdělávací programy, divadlo, zvyky, tradice, projektové dny
  • Edukace odborných předmětů
 • Rozpočet – bylo domluveno, že si každý partner zajistí vlastní rozpočet na realizaci svých projektů. Český partner návrh částku 20.000 Kč (800 Euro). Polský partner si zajistí obdobnou částku, případně bude rozpočet na základě polského partnera upraven. Obě strany budou mít stejné podmínky a navzájem budou součástí dětských prezentací. Každý partner tak bude mít vlastního vítěze, ale prezentace bude společná tudíž bude projekty inspirativní pro druhého partnera. Zároveň budou projekty zveřejněny na projektovém webu.
 • Výstup – Jiřina M. bude zpracovávat propozice akce, které bude konzultovat se zástupci škol. Vytvoří se podrobné tabulky, které budou inspirovány žádostmi o dotace. Bude požadován popis akce, rozpočet, realizační plán, harmonogram aj. Je především nutno brát zřetel na koncovou realizaci, a proto je nutný pedagogický pohled. Při tvorbě bude projektový tým k dispozici všem zájemcům pro případnou konzultaci a diskuzi nad návrhy. 
 • Realizace – samotná realizace bude zajištěna pracovním týmem ve spolupráci se školou a samotným vítězem. Na realizaci projektu budou partneři vzájemné pozváni. Pokud však bude možná fyzická realizace. 

 

Další akcí realizovanou CZ projektovým týmem je „Česko-polská talentmánie“.

Děti by měly za úkol natočit svůj talent (tanec, zpěv, kouzla, aj.), poté zaslat projektovému týmu, který vše zveřejní a rozřadí do vhodných kategorií. Poté bude zvolen vhodný způsob hlasování. 

Akce by byla věnována všem školním ročníkům. V případě, že se situace uklidní bude možno finále akce uspořádat fyzicky i s doplňujícím kulturním programem. 

PETR N. vytvoří leták na akci. JOLANTA J. zajistí propagaci v PL a JIŘINA M. v CZ.

 

PL projektový navrhl dvě aktivity. 

 • První aktivita bude věnována školním dětem a je to „Velikonoční soutěž v malování kraslic“. Celá soutěž bude rozdělena do 3 kategorií. Zároveň se budou snažit natočit videoreportáž s návodem, jak kraslice malovat. Děti v CZ by měly za úkol namalovat kraslice, zároveň vytvoříme soutěž a vítězné práce se zašlou do PL k ohodnocení komisí a výstavě. Zároveň také zvažujeme natočit videa s velikonočními zvyky na stejný způsob jak zvyky Vánoční. Děti si tak osvojí zvyky a tradice partnerů. 
 • Další aktivitu, kterou navrhl polský projektový tým je „Školení učitelů“. Předpokladem by bylo, že by si učitelé se učitelé virtuálně spojili pomocí interaktivních tabulí a předali si své učitelské zkušenosti. JOLANTA J. navrhla měsíc březen, učitelé 1-3 tříd (jiné teď neplní školní docházku), mělo by to být v rámci výuky anglického jazyku. JIŘINA M. má společně s VĚROU S. zajistit 2 učitele a před PL na ně kontakt, aby se tato aktivita dala uskutečnit. Je zapotřeb myslet na výstup této aktivity a zároveň na předání si zkušeností. JIŘINA M. navrhuje, že by bylo možné, aby si dvě spojující třídy připravili cca 2 aktivity, které si vzájemně vyzkoušejí. PETR N. musí zjistit, zda by bylo možno to technicky zvládnout.  1. DiskuzeV Zátoru dne 15.2.2021 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

Seznam termínů


 • 12.2.2021 09:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX