Všechny události / Aktualní

 

Videokonference 08.01. 2021

Obec Zátor
Datum:: 8.1.2021 09:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 8.1.2021 – videokonference

 

účastníci:

 

 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
 • Petr Náhlý – Manažer, ICT odborník
 • Ing. Pavel Antony – projektový manažer
 • Ing. Salome Sýkorová – starostka obce Zátor

_____________________________________________________________________

 • Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
 • Mateusz Huk - projektový manager
 • Renata Soworka – specialista na propagaci a informatiku
 • Grażyna Fila – koordinátor projektu

 

Program Videokonference projektového týmu:

 1. Seznam plánovaných aktivit na rok 2021 – příklady a návrhy
 2. Předání si informací o proběhlých akcích 
 3. Zadání úkolů
 4. Diskuze

 

zápis:

 

 1. Seznam plánovaných aktivit na rok 2021

CZ projektový tým představil konkrétní návrhy akcí pro představu a inspiraci. Byla podrobně představena aktivita PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ŽÁKY ŠKOL. Cílem této akce je umožnit žákům zapojit se do rozhodování a plánování aktivit v jejich školském zařízení. Do této aktivity se bude moci zapojit jakákoliv skupinka žáků a vytvoří projektový záměr (rozpoet, struktura činnosti, popis cíle ,aj. ). Téma, pravidla a podrobnou dokumentaci této akce bude projektový tým žákům postupně uveřejňovat. Pokud bude možno, projektový tým tuto aktivitu žákům fyzicky představí a poté je bude moci i dále proškolovat. Formou soutěže bude vybrán jeden projektový zámě žáků, který bude za pomoci sponzorů/obecního rozpočku zrealizován. Tato aktivita se bude dít na obou školách. Vše se bude sdílet na projektovém webu, což bude sloužit i jako inspirace pro čirokou veřejnost ne jen pro projektem dotčené organizace. Přípravná fáze této aktivity bude pro projektový tým náročná a dlouhá.  

Dále už byly jen v krátkosti představeny další plánované aktivity: 

 • Předávání dobré praxe neziskových organizací regionu – jedná se o podobnou akci viz výše, avšak tato aktivity je směřována na NNO ve spolupráci s obcí. Opět bude vyhlášena „soutěž“ o nejlepší „praxi“ NNO, výherce by dostal finanční podporu na zralizování popisovaného záměru. Záměrem je získat informace a nápady jiných NNO, jak pracují, co mají za nápady, zkušenosti a plány.  Jak získavají jiné NNO finance na své působení či podporu svých svěřenců. Cílem je získat zásobárnu dobrých zkušeností, jak fungují a pracují NNO i jinde a nechat se inspirovat. I tyto náměty budou zveřejněny na webu a mohou tak být inspirativní. 
 • Kulinářský videonávod – podobný charakter jako Vánoční zvyky.
 • Noviny Radost – vytvoření školního CZ/PL redakčního týmu.
 • Beseda o zdravotnictví a první pomoci – Formou videokonference sdružit členy NNO a vzdělávat je v dané problematice. Je možno si nasdílet, jak státy pracují při COVIDu.
 • Školení pro trenéry – trenéři v CZ i PL mají na základě výsledků rozhovorů zájem o školení v oblasti trenérství a sportu. V nynější době by toto školení bylo formou virtuálního školení na obou stranách. Pokud bude možno fyzické školení i názorným ukázkami bylo by tato forma upřednostněna. 
 • Předávání si zkušeností ze školní družiny – před koncem roku bylo také diskutováno o přdávání si zkušeností z řad pedagogů. Nejprve by bylo vše odzkoušeno na oblasti vychovatelstvi tedy Školní družina. Školní družina v Zátoru a její vychvatelé májí již praxi s předáváním zkušeností jiným školským zařízením. 

 

Polská strana navrhla vytvořit událost, která bude navázána na tradiční české a polské zvyky. Byly zmíněny zvyky velikonoční, sv. Václav aj. CZ i PL projektový tým bude mít za úkol sepsat tyto tradiční zvyky a poté prodiskutovat, které budeme chtít v rámci aktivit realizovat.

Mateuz H. navrhl akci spojenou s nordick walkingem, který je v Chrzastowicích brán, jako významný sport. Akce by byla formou vzdělávácí besedy pro širokou veřejnost.

 

 1. Bylo shrnuto co se událo na konci roku. Je ještě potřeba doplnit některé věci na webu. PETR N. tedy bude průběžně informovat co je potřeba doplnit.  1. Každá strana projektu musí od svých NNO zjistit informace potřebné na web. PETR N. zašle informce, které mu chybí. 

 

 1. Diskuz 

 

CZ projektový tým sdělil, že dorazila vyhodnocení dotazníkového šetření s PL NNO. Bylo však požádáno, aby byly tyto dokumenty přepracovány do elektronické formy. Je tak možno s daty elektronicky pracovat a také ručně psané texty nebylo možno přečíst – a tedy přeložit. Vše bude následně zapracováno a uveřejněno na webu. Přepracované dotazníky zašle p. GRAZYNA F. 

 

Byl upřesněn termín následující videokonference tj. 22.1.2021V Zátoru dne 8.1.2021 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

Seznam termínů


 • 8.1.2021 09:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX