Všechny události / Aktualní

 

Videokonference 26.02. 2021

Obec Zátor
Datum:: 26.2.2021 09:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 26.2.2021 – videokonference

 

účastníci:

 

 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
 • Petr Náhlý – Manažer, ICT odborník

_____________________________________________________________________

 • Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
 • Mateusz Huk - projektový manager
 • Renata Soworka – specialista na propagaci a informatiku

 

Program Videokonference projektového týmu:

 1. Propagační materiál „vědomostní brožura pro děti“ 
 2. Rozbor jednotlivých akcí CZ i PL 
 3. Diskuze

 

zápis: 1. Propagační materiál „vědomostní brožura pro děti“ 

 

Na základě předchozí e-mailové komunikace se CZ projektový tým dotazoval, zda ještě není jiná možnost spolufinancovat celou tvorbu tohoto prospektu. Bylo nám sděleno, že PL partner chce tisk brožur zajistit v rámci svého území. Hlavním důvodem je, že obec Chrazstowice nemá devizový bankovní účet a musela by si jej pro účel platby českému dodavateli zřídit. Nejvyšší část pořizující ceny tvoří grafická práce a tu by český partner musel také rozúčtovat. JOLANTA J. se společně s RENATOU S. pokusí zjistit, zda není ještě nějaká jiná možnost, jak se na této tvorbě materiálu spolupodílet. MATEUS H. v tomto případě zjistí u svého poskytovatele dotace zda a jakou formou je možné fakturovat polskému partnerovi českým dodavatelem či obcí Zátor. Jestliže žádnou možnost nenalezneme bude se český partner separovat a vytvoří tyto brožury v menším množství jen pro CZ stranu. Avšak tyto brožury budou distribuovány všem dětem v rámci klíčových aktivit. 

Dále byli předány informace o zaslaných dokumentech, které již putují ke grafikovi k dalšímu zpracování.  1. Rozbor jednotlivých akcí CZ i PL pro tvorbu propozic 

 

 • Velikonoce 

PL projektový tým sdělil, že již má vypracovány propozice a natočená instruktážní videa, která budou dále zveřejněny na webu projektu k realizaci této akce. 

PETR N. tyto dokumenty a videa zveřejní a vytvoří na webu nové záložky k nově plánovaným akcím. Vyhodnocení nejlépe vytvořené kraslice bude probíhat dle 6 věkových kategorií. Za každou věk. kategorii chce PL partner zaslat 2 kraslice  …. Tzn. celkem 12 kraslic do dalšího cz/pl hodnocení odbornou komisí a vystavení v PL. Je možné, aby žáci kraslice tvořili dle PL video návodů nebo vytvořili své kraslice tradiční či inovativní technikou. CZ projektový tým si vytvoří vlastní školní kolo soutěže, ve které vybereme nejlepší kraslice a ty poté zašleme PL partnerovi. 

 

Zároveň jsme debatovali o tom, že by bylo dobré předat i CZ velikonoční tradice (např. pletení pomlázky, pečení vel. Beránka, aj.). JIŘINA M. toto zkonzultuje s vychovateli ŠD, kteří by mohli zapojit své žáky.

 

 • Předávání si pedagogických zkušeností 

PL projektová tým požaduje zaslat emaily na vhodné pedagogy z CZ, se kterými budou aktivně pracovat na virtuálním předávání si pedagogických zkušeností. JIŘINA M. společně s PETREM N. celou myšlenku této aktivity předa VĚŘE S. a prodiskutuje s celé provedení a vhodnou technickou podporu. Nejvhodnější by bylo vymyslet 1-2 hry (jednoduché aktivity – barvy, čísla,…), které by musela plnit celá třída na základě zadaných instrukcí partnerským učitelem. 

 

 • Talentmanie

Již se tvoří leták na akci a bylo požádáno o důslednou propagaci. 

Je také zapotřebí vytvořit propozice k akci, abychom dali všem dětem stejné podmínky. 

 

 • Participativní rozpočet pro ZŠ

JIŘINA M. zašle propozice k akci ke kontrole a k překladu. PETR N. vytvoří leták na akci. 

 

 • Výtvarná soutěž pro děti MŠ

V rámci tvorby propagačního materiálu „ Vědomostní brožury pro děti“ bude vytvořena výtvarná soutěž pro děti MŠ na téma „ Zemědělské stroje“, které naše oblasti spojuje. Je zapotřebí vytvořit propozice, opět aby byli všem rovné podmínky. Nejhezčí obrázek se poté přenese do zmiňované brožury. 

 1. DiskuzeV Zátoru dne 26.2.2021 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

Seznam termínů


 • 26.2.2021 09:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX