Všechny události / Aktualní

 

Videokonference 11.12. 2020

Obec Zátor
Datum:: 11.12.2020 09:00

SETKÁNÍ ČR-PL PROJEKTOVÉHO TÝMU dne 11.12.2020 – videokonference

 

účastníci:

 

 • Mgr. Jiřina Míčková - koordinátor aktivit
 • Petr Náhlý – Manažer, ICT odborník

_____________________________________________________________________

 • Jolanta Jokiel - koordinátor projektu
 • Mateusz Huk - projektový manager
 • Renata Soworka – specialista na propagaci a informatiku

 

Program Videokonference projektového týmu:

 1. Sdělení Jednotného sekretariátu po videokonferenci ze dne 10.12.2020
 2. Žádost o změnu – zapracování připomínek
 3. Klíčové aktivity – KA1, KA4 a KA6 – a jejich realizace v následující době
 4. Web

5) Úkoly do konce roku 2020

6) Diskuze

 

zápis:

 

Sdělení JS:

 • Jiřina M. – sdělila zásadní poznatky ze setkání s Jednotným sekretariátem. Doporučila polské straně odkázat se na projektové odborníky na jejich území a zažádat o příklady, jakým způsobem by bylo možno realizovat KA4 a KA6 či jak dále postupovat v této coronavirové krizi. 
 • V nejbližších dnech bude manažer Pavel A. pracovat na doplnění Žádosti o změnu dle doporučení JS a zároveň na další monitorovací zprávě. 

 

Kalendář akcí na rok 2021:

 • Byla nám Jednotným sekretariátem vrácena Žádost o změnu k doplnění. Jeden z jejich požadavků je vytvořit kalendář akcí na následují půl rok. Na tomto kalendáři se musí shodnou obě strany projektu a musí být vytvořen do 18.12.2020, abychom s ním mohli pracovat v Žádosti o změnu.  Akce by mělo být možné zrealizovat  virtuálně (online) i fyzicky. Termíny akcí v kalendáři musíme dodržovat. Při vymýšlení aktivit musíme mít toto vždy na paměti! Plánování akcí do kalendáře proběhne na české straně ve spolupráci s Věrou S. ve středu (16.12.), totéž bude uděláno i na poslé straně. Veškeré návrhy a nápady bude český projektový tým poté konzultovat s Jolantou J., aby byla zaručena reálnost realizace a byly domluveny veškeré podmínky jako jsou: technické možnosti, věková struktura, počet žáků, akce pro veřejnost, náplň, přeshraniční dopad, naplňování cíle projektu, publicita, výstupy, co v případě, že se zavře jedna ze škol, aj. 

 

Pravidelné pracovní schůzky:

 • Jiřina M. projektovému týmu navrhla se virtuálně scházet pravidelně co čtvrnáct dní v pátek v 9:00 hod. První schůzka proběhne 8.1.2021 v 9:00 hod. Petr N. bude zodpovídat za vytvoření online prostředí potřebné pro tyto schůzky. 

 

Deklarace + Dotazník NNO + zveřejnění všeho na webu:

 • Pavel A. zaslal Deklaraci k podpisu představitelům NNO  na polské straně. Zároveň byl Jiřinou M. vytvořen dotazník k fyzickému rozhovoru s NNO, který si poláci přeloží a vždy při fyzickém setkání tento rozhovor vytvoří. Tento zápis bude poté zveřejněn na webu projektu společně s krátkým představením každé NNO. Strukturu tohoto krátkoho představení NNO zašle Petr N. paní Renatě S., aby bylo vše totožné. Podpisy českých NNO a odpovědi na rozhory zajistí na české straně Jiřina M. po zaslání doplňené deklarace polskými partnery. 

 

Fotosoutěž:

 • Jolanta J. společně s Renatou S. znovu zašle Jiřině M. vyhodnocení školního kola (+ fotodokumentaci z hodnocení a prezenční listinu) fotosoutěže a vyhodnocení česko-polské komise. Vysledky poté Jiřna M. vypracuje a Petr N. zveřejní na webu společně s výsledky Euroregionu Praděd. 

 

Vánoční zvyky:

  • Česká strana již vytvořila a zveřejnila videonávody českých netradičních Vánočních zvyků. Shodli jsme se, že některé zvyky jsou na obou stranách známe. Polský tým si vytvořený dotazník upravil a zaslal žákům na vypracování. Shodli jsme se, že bude dobré vyzvat žáky k vyzkoušení si zvyků méně známých, aby si děti vyzkoušely něco méně známého a zároveň si i prohloubily své znalosti. Polská strana (Jolanta J.) vytvoří videonávod na jejich vánoční zvyk, společně s prezentací do 14.12.2020. 
  • V následujícím týdnu poté český projektový tým vyzkouší polský zvyk s žáky Základní školy Zátor a opět natočí a zveřejní 15.-16.12.  
  • Vše následně Petr N. zveřejní na webu.
  • Renata S. zašle Petrovi N. vyhodnocené dotazníky – Vánoční zvyky, které budou zveřejněny na webu. 
  • Jiřina M. poté vytvoří VÝSTUP z této akce – nová sekce na webu!

 

 • Polská strana vytvoří pohlednice pro české seniory a zašle poštou. Jiřina M. se na schůzce se školou zkusí domluvit na tvorbě něčeho podobného, co by česká strana zaslala polákům.  VŠE MUSÍ BÝT ZDOKUMENTOVÁNO (video, fotografie předávání)!!! Jiřina M. - se zasláním balíku český tým přiloží i cenu pro vítěze FOTOSOUTĚŽE hodnoceného česko/polskou komisí!
 • Vyzvata děti PL i CZ o natočení, fotodokumentaci z období Vánočních prázdnin, které budou zveřejňovat (web, FB, Instagram). Prosím o doplnění této aktivity paní Jolantu J. a zaslání informací do 14.12., abychom při setkání s dětmi v termínu 15.16.12. mohli tuto aktivitu odprezentovat. 

 

 

Sportovci:

 

 • Jiřina M. přepracuje dokument se sportovci. Zkrátí vytvořené sportovce na max. 8 a přepracuje text. Vše vytvoří na základě vzoru, který jí zašle paní Renata S.

 

 

WEB:

 

 • Je potřeba ještě zmínit, že všeco se vkládá na webové prostředí musí být v českém i polském jazyce. V této oblasti musí spolupracovat Petr N. a Renata S. a postupně pracovat na doplňování všech sekcí. Zároveň také byla Renata S. požádana o případné další návrhy, jakým směrem web zlepšit oživit či cokoliv. 

 

Diskuze:

Dále se debatovalo o průběhu coronavirové situace na každém z území. Předávaly se zkušenosti s distanční výukou a konzultovalo se nad dalčími postupy vlád v této situaci. Debetovalo se nad reálnými možnosti se fyzicky scházet, zda budou rodiče děti pouštět za hranice aj.  

 

V Zátoru dne 11.12.2020 Mgr. Jiřina Míčková

 

 

Seznam termínů


 • 11.12.2020 09:00

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX