Všechny události / Aktualní

 

Velikonoční Kraslice

Obec Chrząstowice
Datum:: 1.3.2021 - 31.3.2021

Pravidla soutěže zdobení velikonočních

kraslic

I. Účel soutěže
1. Péče o velikonoční tradice.
2. Podpora tradic souvisejících s oslavami Velikonoc v Polsku.
3. Zachování tradice, podpora a popularizace vzoru opolských kraslic,
zapsaného do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví.
4. Šíření různých technik zdobení kraslic.

II. Účastníci soutěže:
1. Účastník soutěže vyrobí doma dvě soutěžní práce jednou zvolenou
dekorativní technikou.
2. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnout fotografie soutěžních prací
Městské veřejné knihovně v Chrząstowicích prostřednictvím projektové
kanceláře.
3. Partneři mohou do soutěže přihlásit celkem 12 lidí, tj. 2 účastníky v každé
dekorativní kategorii v rámci věkové kategorie.
4. Práce by měly být zaslány do 15.3.2021.
5. Účastníci soutěže přihlásí do soutěže příspěvky obsahující následující
informace: jméno a třídu studenta.

III. Hodnocení prací:
1. Komise vyhodnotí:
a) přesnost a správnost práce;
b) originalitu v jiných technikách;
c) výběr materiálů;
d) obecný umělecký projev - estetiku díla.

IV. Komisja oceni prace w następujących kategoriach:
• žáci 1. až III. třídy základní školy: tradiční práce - kraslice, inovativní
práce - různé metody zdobení;
• žáci IV. až VI. třídy základní školy: tradiční práce - kraslice, inovativní
práce - různé metody zdobení;
• žáci VII. až IX. třídy základní školy: tradiční práce - kraslice, inovativní
práce - různé způsoby zdobení.
V. Komise vyhodnotí přihlášené práce ve dnech 22-24.3.2021.

VII. Ocenění

1. Pořadatel plánuje financovat 6 hlavních cen, po jedne v každé kategorii.

2. Jména vítězů budou zveřejněna v místním tisku a na webových stránkách
veřejné knihovny v Chrząstowicích, webových stránkách projektu a Obce
Chrząstowice.
3. Soutěžní práce budou představeny na post-soutěžní výstavě v veřejné
knihovně v Chrząstowicích do 30. dubna 2021. Po tomto datu budou
práce vráceny účastníkům soutěže prostřednictvím škol.

 

Powered by iCagenda

 

 

 

 

Created by LINELABOX